Nauka czytania

Stosujemy odmienną metodę nauki czytania stworzoną przez Irenę Majchrzak. Należy ona do innowacyjnych projektów edukacyjnych zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji. Dzięki tej metodzie już u najmłodszych dzieci, poprzez zabawę i samoistny kontakt ze słowem pisanym, kształtuje się umiejętność czytania.

Autorski program nauczania

W Gumisiowym Przedszkolu realizowana jest Podstawa Programowa za pomocą autorskich programów nauczania tworzonych przez nauczycieli. Natomiast w najstarszej grupie realizowany jest program „Tropiciele” WSiP. Zastosowanie autorskich planów pracy tworzonych bezpośrednio przez wychowawców grup pozwala na dostosowanie metod oraz technik, a także treści nauczania do potrzeb edukacyjnych dzieci oraz ich poziomu rozwoju poznawczego.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe: Język angielski, Rytmika, Metoda aktywnego słuchania Batii Strauss, Gimnastyka korekcyjna, Kuchcikowo, Dogoterapia, zajęcia z logopedą oraz konsultacja psychologiczna.