Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe: Język angielski, Rytmika, Zajęcia artystyczne: zajęcia taneczne, zajęcia regionalne, Gimnastyka korekcyjna, Kuchcikowo, Dogoterapia, zajęcia z logopedą oraz konsultacja psychologiczna.