Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe: Język angielski, Rytmika, Metoda aktywnego słuchania Batii Strauss, Gimnastyka korekcyjna, Kuchcikowo, Dogoterapia, zajęcia z logopedą oraz konsultacja psychologiczna.