Autorski program nauczania

W Gumisiowym Przedszkolu realizowana jest Podstawa Programowa za pomocą autorskich programów nauczania tworzonych przez nauczycieli. Natomiast w najstarszej grupie realizowany jest program „Tropiciele” WSiP. Zastosowanie autorskich planów pracy tworzonych bezpośrednio przez wychowawców grup pozwala na dostosowanie metod oraz technik, a także treści nauczania do potrzeb edukacyjnych dzieci oraz ich poziomu rozwoju poznawczego.