Program nauczania

W Gumisiowym Przedszkolu realizowana jest Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego. W najstarszej grupie realizowany jest program  „Wokół Przedszkola”, „ Kocham Przedszkole” oraz program „Język angielski w przedszkolu”-kurs „Captain Jack” oraz „ Bugs team starter”. Zastosowanie autorskich planów pracy tworzonych bezpośrednio przez wychowawców grup pozwala na dostosowanie metod oraz technik, a także treści nauczania do potrzeb edukacyjnych dzieci oraz ich poziomu rozwoju poznawczego.