Nauka czytania

Stosujemy odimienną metodę nauki czytania stworzoną przez Irenę Majchrzak. Należy ona do innowacyjnych projektów edukacyjnych zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji. Dzięki tej metodzie już u najmłodszych dzieci, poprzez zabawę i samoistny kontakt ze słowem pisanym, kształtuje się umiejętność czytania.

Program nauczania

W Gumisiowym Przedszkolu realizowana jest Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego. W najstarszej grupie realizowany jest program  „Wokół Przedszkola”, „ Kocham Przedszkole” oraz program „Język angielski w przedszkolu”-kurs „Captain Jack” oraz „ Bugs team starter”. Zastosowanie autorskich planów pracy tworzonych bezpośrednio przez wychowawców grup pozwala na dostosowanie metod oraz technik, a także treści nauczania do potrzeb edukacyjnych dzieci oraz ich poziomu rozwoju poznawczego.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe: Język angielski, Rytmika, Zajęcia artystyczne: zajęcia taneczne, zajęcia regionalne, Gimnastyka korekcyjna, Kuchcikowo, Dogoterapia, zajęcia z logopedą oraz konsultacja psychologiczna.