Dyrektor: Edyta Ziomek-Mazur
Wicedyrektor: Jolanta Molenda
Kierownik: Agnieszka Darmochwał

Nauczyciele:

Anna Górska
Katarzyna Stefaniak
Jolanta Molenda
Monika Słomnicka-Kokoszka
Monika Jawor
Marta Nowinowska

Pomoc nauczyciela:

Magdalena Zięterska-Rojek

J. angielski: Jolanta Molenda
Gimnastyka korekcyjna: EMJOT
Rytmika: Barbara Dolecińska
Kuchnia: Katarzyna Łęgowik
Pomoc kucharza: Monika Trząska
Konsultacje psychologiczne: Joanna Wolnik
Logopeda: Iwona Muskała