Dyrektor: Edyta Ziomek-Mazur
Wicedyrektor: Jolanta Molenda
Kierownik: Agnieszka Darmochwał

Nauczyciele:

Anna Górska
Katarzyna Stefaniak
Jolanta Molenda
Monika Słomnicka-Kokoszka

Pomoc nauczyciela:

Danuta Bromirska

Magdalena Zięterska-Rojek

J. angielski: Jolanta Molenda
Gimnastyka korekcyjna: EMJOT
Rytmika: Barbara Dolecińska
Kuchnia: Katarzyna Łęgowik
Pomoc kucharza: Violetta Fertała
Konsultacje psychologiczne: Ewa Odczyk
Logopeda: Iwona Muskała