GUMISIOWE PRZEDSZKOLE to wspaniałe miejsce dla każdego dziecka. ZAPEWNIAMY doskonałe warunki do prawidłowego rozwoju dziecka. NASZYM CELEM jest wychowanie samodzielnych, wrażliwych, aktywnych i radzących sobie z problemami dzieci.

Oferuje świadczoną przez wysoko wykwalifikowany personel pedagogiczny i specjalistyczny, profesjonalną opiekę przez 11 miesięcy w roku (lipiec jest miesiącem wakacyjnym) w godzinach 07:00 – 17:00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. W Wigilię i Sylwestra Przedszkole jest nieczynne. Wszystko, co znajduje się w przedszkolu od mebli po wyposażenie posiada certyfikaty bezpieczeństwa dopuszczające do kontaktu z dziećmi.

Nasza placówka zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci, stymulujemy rozwój wychowanków przez atrakcyjność oferty edukacyjnej:

 • naukę języka angielskiego,
 • zajęcia umuzykalniające,
 • zajęcia taneczne,
 • zajęcia z zakresu gimnastyki ogólnorozwojowej,
 • terapię logopedyczną dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i z wadami wymowy,
 • terapię psychologiczną dla dzieci ze specjalnymi potrzebami,
 • poradnictwo specjalistyczne dla rodziców wszystkich dzieci.

Dbamy o to, aby dzieci rozwijały swoje indywidualne zdolności, kształtowały samodzielność myślenia i działania przez uczestnictwo w organizowanych dla dzieci zajęciach rozwijających wrażliwość estetyczną i aktywność twórczą, m. in.:

 • cykliczne audycje muzyczne,
 • spotkania z teatrem,
 • warsztaty teatralne,
 • programowanie pracy z dzieckiem szczególnie uzdolnionym,
 • popołudniowych zajęciach fakultatywnych,
 • udział w konkursach, wycieczkach i zawodach sportowych.

Przedszkole spełnia wszystkie normy polskie oraz normy Unii Europejskiej w każdym zakresie, a w szczególności w zakresie bezpieczeństwa.

Gumisiowe Przedszkole posiada:

 • duży, zazieleniony, dobrze zagospodarowany ogród,
 • zewnętrzny plac zabaw.

Cały obiekt posiada:

 • ogrodzenie,
 • parking wewnętrzny,
 • system przeciwpożarowy,
 • system alarmowy,
 • monitoring i system rejestracji wejścia i wyjścia.

Przedszkolny zestaw programów dla Gumisiowego Przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 kliknij aby pobrać